rose

Life gets stressful. Stuff you have planned do not go to plan. A great day can turn into a nightmare, and sometimes you just need a tub of ice cream and a nice sweet róse in your favourite Disney glass 💁‍♀️ to just forget for a while ❤ . Tomorrow is always a new day to get it right! . . . . . . #wine #rose #Rapunzel #glass #icecream #magnum #whitechocolate #stressed #stressrelief #nightin #movie #chill #tired #lost

Trong cuộc đời b sẽ gặp 3 người: Người thứ 1: là thanh xuân Người thứ 2: vấp ngã Người thứ 3: trưởng thành. Nếu k may mắn như người đó đều là 1. Thì b nên cảm ơn người t1 và t2 vì đã bỏ rơi b, đã làm b tổn thương nhiều đến thế nào để b mạnh mẽ và trưởng thành hơn, để b có cơ hội gặp người t3 bù đắp lại cho b tất cả và là người cuối cùng bên b ❤❤ #pikachu #rose

Hey ihr Lieben 🙋🏽‍♀️💕, bin die letzten Tage immer wieder an diesem Rosenstrauch vorbei gelaufen und wollte immer ein Bild für #bookstagram machen, hatte nur leider nie ein Buch dabei 😆. Heute morgen bin ich dann ganz spontan mit einem Buch dorthin gelaufen für ein Foto und finde es ist wirklich schön geworden ☺️. Rosen sind meine persönlichen Lieblingsblumen. Habt ihr eine Lieblingsblume und wenn ja welche? 😊 Eine schönen Abend wünsche ich euch noch 🌙💕. #rosen #rose #germanbookstagram #books #book #bookish #bookaholic #bookaddict #reading #buch #bücher #lesen #laurakneidl #berühremichnicht . ~Valeria 📖💕